Nabízené služby

Služby v oblasti urbanismu - zpracování územně plánovací dokumentace - příprava území

 • Územní plány
 • Regulační plány
 • Územní studie
 • Průzkumy, rozbory, odborné studie a posudky, EIA, SEA, posouzení dopravního řešení, hluková měření a posudky, posouzení zdrojů znečištění, geologické a radonové průzkumy, dendrologické průzkumy, pedologické průzkumy, průzkumy znečištění, geodetické služby a další

Projekční služby v oblasti pozemních staveb

 • Příprava záměru
 • Studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro zadání stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrské služby v oblasti pozemních staveb

 • Prověření připravenosti území
 • Inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnutí
 • Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení
 • Autorský dozor
 • Technický dozor stavebníka
 • Služby generálního kontraktora
 • Zajištění kolaudačního řízení
 • Uvedení stavby do provozu

Management

 • Komplexní řízení projektů
 • Dotační, grantové a organizační poradenské služby
 • Přípravu a organizace procesu výběrových řízení
 • Administrace dotací a grantů
 • Poradenství v oblasti EPC
JIKA - CZ s.r.o.

JIKA - CZ s.r.o.
Dlouhá 101-103
Hradec Králové  500 03

tel: 495 878 874
e-mail: info@jika-cz.cz

certifikát kvality