Profil společnosti

Společnost JIKA-CZ s.r.o. je komplexní projekční atelier ve stavebnictví. JIKA-CZ s.r.o. byla založena v roce 1998. Ve společnosti působí výborní architekti a technici a to ve všech oblastech stavebnictví, zvláště v oboru pozemních staveb. Společnost nepůsobí jen na regionálním trhu Královéhradeckého kraje, ale i na celonárodní úrovni.

Další část služeb je spojena s komplexní administrací staveb spojených s dotacemi či granty ze Státního rozpočtu České republiky či ze strukturálních fondů Evropské unie.

Při realizací stavby je zákazníkovi přidělena osoba, se kterou je po celou dobu spolupráce v úzkém kontaktu. Běžně se jedná o architekta nebo vedoucího inženýra stavby dle charakteru objednávky. Tato osoba jej postupně seznamuje s přípravou projektu, informuje jej o krocích, které jsou činěny, seznamuje je jej s dalšími členy projekčního týmu, které jsou z části zajištěny interními specialisty a částečně spolupracujícími specialisty.

Mimo klasických zákazníků, tedy investorů, či stavebníků, kteří vyžadují poskytnutí služeb od přípravy návrhu po předání stavby, se mezi naše klienty řadí významné a renomované architektonické kanceláře, které požadují spolupráci na připravovaných stavbách a vyžadují služby našich techniků pro zajištění řádného a kvalitního průběhu projekčních prací.

Společnost JIKA-CZ s.r.o. má integrované systémy ISO9001:2009, dále ISO14000:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008. Vzhledem k charakteru některých staveb je společnost JIKA-CZ s.r.o. certifikována u Národního bezpečnostního úřadu pod číslem 000453 pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“.

JIKA - CZ s.r.o.

JIKA - CZ s.r.o.
Dlouhá 101-103
Hradec Králové  500 03

tel: 495 878 874
e-mail: info@jika-cz.cz

certifikát kvality